Vågar och massflöde

Mätprincip
Strålningsintensitet som kommer från en specialdesignad strålkälla mäts av en scintillationsdetektor efter det att den har passerat materialet som skall mätas och transportören. Denna signal som är beroende på lastmängden och hastigheten på transportören använder utvärderingsenheten för att beräkna massflödet. Radiometrisk mätning påverkar eller förändrar inte produkten som mäts!

Arrangemang 1
Arrangemang 1
 1. Inkapslad och skärmad strålkälla som monteras under bandet
 2. Scintillationsdetektor som monteras motstående strålkällan
 3. Mätram monterad på befintlig transportör
 4. Utvärderingsenhet med digital display, analog utgång och 3 reläutgångar för presentation av resultat eller extern totalisator. För väggmontage eller 19’’ rack. Tvåtråds standardkabel för dataöverföring
Andra arrangemang

Fördelar

 • Beröringsfri mätning
 • Externt montage utan modifieringar på befintlig transportör
 • Lägsta möjliga aktivitet på isotop
 • Inga omkalibreringar nödvändiga
 • Högsta möjliga repeterbarhet
 • Online-mätning
 • Inga rörliga delar
 • Minimalt underhåll
 • Enkel att kalibrera

Mätningen är oberoende av

 • Hög temperatur
 • Högt tryck eller vakuum
 • Flyktiga & toxiska material
 • Frätande material

Man hittar framgångsrika applikationer med massflödesmätningar från BERTHOLD TECHNOLOGIES i följande industrier:
Kemisk industri, Livsmedelsindustri, Pappers- och massaindustri, Cement- och keramisk industri, Gruvindustri, Kolindustri, Järn- och stålindustri