Teknik

Berthold Technologies har publicerat ett "whitepaper" Radiometric Mätningar - noggrannhet, repeterbarhet och fel, där de radiometriska mätningarna förklaras och hur din process kan utföras med högsta noggrannhet. Uppsatsen utarbetar hur Berthold med sina mycket sofistikerade radiometriska mätsystem hjälper anläggningsoperatörer att upprätthålla en tillförlitlig och repeterbar mätning.
Ni hittar den HÄR
 

Man hittar framgångsrika applikationer med densitets- och koncentrationsinstrument från BERTHOLD TECHNOLOGIES i följande industrier:
Kemisk industri, Petrokemisk industri, Livsmedelsindustri, Glasindustri, Pappers- och massaindustri, Cementindustri, Gruvindustri och Kolindustri