Nivåvakt

Mätprincip:
Nivåvakten arbetar enligt den fysiska lagen om gammastrålnings dämpning genom material. I det fallet när det är produkt mellan strålkälla och detektor minskar den detekterade strålningen avsevärt. Denna effekt motsvarar produktens närvaro eller frånvaro och detta används för att signalera om produkten har nått den övervakade nivån eller ej.

 1. Kapslad och skärmad strålkälla monterad vid nivån som önskas övervakas
 2. Strålningsdetektor monteras motsatt strålkälla
 3. Tvåtråds standardkabel för dataöverföring
 4. Utvärderingsenhet med digital display, två reläutgångar för hög-/lågnivåsignal och alarmsignal, för väggmontage eller 19" rack

Mätningen är oberoende av

 • Höga temperaturer
 • Tryck eller vakuum
 • Flyktiga & miljöfarliga material
 • Frätande material
 • Omrörare, mellanväggar, spolar etc.
 • Avlagringar på tankväggar
 • Processens och produktens fysiska och kemiska egenskaper

Fördelar

 • Beröringsfri mätning
 • Externt montage utan modifiering av befintlig behållare
 • Lägsta möjliga aktivitet på isotop
 • Automatisk avklingningskompensation
 • Oberoende av färg, viskositet, konduktivitet och de flesta kemiska egenskaper på produkten
 • Passar för aggressiva produkter, höga temperaturer och högt tryck

Man hittar framgångsrika applikationer med densitets- och koncentrationsinstrument från BERTHOLD TECHNOLOGIES i följande industrier:
Kemisk industri, Petrokemisk industri, Livsmedelsindustri, Glasindustri, Pappers- och massaindustri, Cementindustri, Gruvindustri och Kolindustri