Kontinuerlig nivåmätning

Mätprincip
Nivåmätningen arbetar enligt den fysiska lagen om gammastrålningens dämpning när den passerar genom material. Rent praktiskt skärmar materialet strålningen från en radioaktiv strålkälla så att mer eller mindre av strålningen når detektorn. Denna skillnad omvandlas till en utsignal som svarar direkt mot den faktiska nivån produkten har.

Beroende på arrangemanget väljs antingen en stavformad detektor eller en punktdetektor, vilka båda använder mycket effektiv scintillationsteknologi. Vid speciella förhållanden kan en stavformad detektor användas tillsammans med en stavstrålkälla av samma längd för att ge extremt fin noggrannhet.

Radiometrisk mätning påverkar eller förändrar inte produkten som mäts!

Arrangemang 1
Arrangemang 1
 1. Kapslad och skärmad stavstrålkälla som täcker hela mätområdet
 2. Punktdetektor med scintillationsteknik tar emot hela strålningsfältet från strålkällan
 3. Tvåtråds kabel för dataöverföring
 4. Utvärderingsenhet med digital display, 4-20 mA analog utgång och alarmutgångar
 1. Kapslad och skärmad punktstrålkälla monterad i överkant på mätområde
 2. Stavformad scintillationsdetektor vars aktiva längd täcker hela mätområdet
 3. Tvåtråds standardkabel för dataöverföring
 4. Utvärderingsenhet med digital display, 4-20 mA analog utgång och alarmutgångar
Arrangemang 2
Arrangemang 2

Fördelar

 • Beröringsfri kontinuerlig mätning av fyllnadsnivån
 • Anpassningsbar till alla behållarformer
 • Proportionerlig mot nivå eller volym
 • Mätområden upp till tio meter och mer
 • Lägsta möjliga aktivitet på isotop
 • Automatisk avklingningskompensation
 • Val mellan Kobolt 60 och Cesium 137 som strålkälla
 • Online-mätning
 • Inga rörliga delar
 • Robust och pålitlig teknologi
 • Minimalt underhåll
 • Enkel att kalibrera

Mätningen påverkas ej av:

 • Hög temperatur
 • Högt tryck eller vakuum
 • Flyktiga & toxiska material
 • Frätande material
 • Omrörare, mellanväggar etc.
 • Avlagringar på behållarens väggar
 • Fysiska och kemiska sammansättningen på produkten och processen

Man hittar framgångsrika applikationer med nivåmätningar från BERTHOLD TECHNOLOGIES i föjande industrier:
Kemisk industri, Petrokemisk industri, Livsmedelsindustri, Glasindustri, Stålindustri  och Pappers- och massaindustri