Koncentrationsmätning In-line

Mätprincip
Densitets-/koncentrationsmätningen är baserad på absorptionsprincipen. Strålningen från en Am-241 dämpas av produkten som mäts. Resterande strålning mäts av en detektor som ger en utsignal direkt beroende av strålningens intensitet. Den mikroprocessorkontrollerade utvärderingsenheten omvandlar detektorsignalen till en strömsignal 4-20 mA. Strålkällan Am-241 har flera fördelar när den används i kemisk produktion. Dämpningen av strålningen är beroende av vilket atomnummer materialet som mäts har. Om koncentrationen av ett material med högt atomnummer i vätska skall mätas (ex. HCl, H2SO4, CaO i vatten) kan extremt hög noggranhet erhållas.

Applikationsexempel

 • Sockerproduktion - Mätning av tunn och tjock sockerlösning samt kalk i vatten
 • Mejeriindustrin - Koncentrationsmätning av helmjölk, skummjölk och vassle
 • Bryggerier - För koncentrationsmätning vid blandning av koncentrat och vatten
 • Stärkelseproduktion - Mätning av koncentration i suspensioner
 • Kemisk industri - Mätning på syror, alkali, suspensioner, bulkdensitet på tvättmedel
 • Textilindustrin - Mätning av skumning på färgvätskor

Fördelar

 • Beröringsfri kontinuerlig mätning
 • Hela konstruktionen är i rostfritt stål
 • Enkel installation i existerande rörledningar
 • Mycket hög statistisk noggranhet och långtidsstabilitet tack vare användning av mycket känslig scintillationsteknik med driftskompensering
 • Mycket lämplig för applikationer inom livsmedelsproduktion
 • Kalibrering och utsignal direkt i önskad enhet (g/cm3, %, °Bx, °Be, g/l)
 • Enkel kalibrering med hjälp av mikroprocessorstyrd utvärderingsenhet
 • Minimal strålningsexponering, under 1 µSv/h 10 cm från ytan
 • Långlivad Am-241(433 års halveringstid) strålkälla i extremt säker kapsling

Mätenheten
Den interna rörsträckan är helt slät och motståndskraftig mot korrosion och förslitning från de flesta produkter. Gummi- eller teflonfoder kan installeras på begäran. Tack vare den beröringsfria tekniken uppstår inga störningar på grund av nedsmutsade elektroder, prismor eller andra sensorer. Enheten kan därför utan problem användas till matreial med hög viskositet och hög torrsubstans.

Inom livsmedelsindustrin kan mätenheten utan problem integreras i den normala rengöringsprocessen. Tack vare konstruktionen i rostfritt stål och det kompakta utförandet kan den enkelt installeras i befintliga anläggningar. Detektorns elektronik är utrustad med automatisk avdriftskompensation, detta ger mycket hög långtidsstabilitet som garanterar att systemet ger pålitliga resultat även under svåra föhållanden. Signalen från mätenheten överförs digitalt, denna överföringsmetod är skyddad mot störningar och tillåter överföring över långa avstånd. Tack vare
detta kan utvärderingsenheten utan problem monteras på en säker plats långt från mätstället.