Fukthaltsmätning med neutronteknik

Mätprincip
Mätningen baseras på principen att snabba neutroner bromsas när de krockar med väteatomens kärna. Följaktligen bildas ett moln av långsamma neutroner runt en neutronstrålkälla bestående av Americium/Beryllim. Koncentrationen av långsamma neutroner är enbart beroende av väteinnehållet i materialet i mätningen.
Radiometrisk mätning påverkar inte materialet som mäts!

Mätningen sker direkt online
Inga rörliga delar - Pålitlig teknologi - Minimalt underhåll - Enkel att kalibrera


 

 1. He-3 räknarrör, enbart känsligt för långsamma neutroner
 2. Kapslad Am/Be-strålkälla som skapar snabba neutroner
 3. Moln av långsamma neutroner bromsade av väteinnehållet
 4. Tvåtråds standardledning för dataöverföring
 5. Utvärderingsenhet med digital display, 0/4-20 mA analog utgång och alarmutgångar

Mätningen påverkas ej av

 • Höga temperaturer
 • Högt tryck eller vakuum
 • Flyktiga eller toxiska material
 • Frätande material
 • pH-Värde eller färg

Fördelar

 • Kontinuerlig mätning av fukthalt
 • Detektering av alla vattenmolekyler oavsett deras fysiska eller kemiska bindning
 • Enkel installation på befintliga tankar, kärl eller transportörer
 • Stor mätvolym för säker representativ fukthaltsbestämning
 • Lägsta möjliga aktivitet på strålkälla tack vare mycket känslig He-3 detektor

Man hittar framgångsrika applikationer med fukthaltsmätning från BERTHOLD TECHNOLOGIES i följande industrier: 
Glas, Cement & keramik, Järn & stål, Kolindustri och Kemisk industri