Fukt & torrhaltsmätning med microvågsteknik

Fukt- och torrhaltsmätning på allt från fasta bulkmaterial till flytande vätskor som suspensioner, emulsioner, slurrys och pastaliknande medier. Bertholds online-mätare för fukt- och torrhalt bygger på mikrovågsteknik och radiometrisk mätteknik.

Mätprincip
Mätningen baseras på princinpen att mikrovågor dämpas och fasförskjuts
när de träffar fria vattenmolekyler.

Applikationsexempel

  • Fukthaltsmätning på flis, bark och massabalar samt sågspån, laminerade paneler samt spån- och träfiberskivor
  • Torrhaltsbestämning av högkoncentrerad massa
  • Fukthaltsmätning på kol, koks och mineraler samt briketter, sintermaterial och bauxit
  • Byggmaterial som sand, murbruk, cement, gips och keramiska material
  • Mejeriprodukter, matfett, spannmål, kaffe, tobak och foder samt potatis- och sockerbetshack, ris, pasta och stärkelsepellets
  • Färgämnen, synteter, granulat och puder

Olika montage

Mätning på band

Mätning i flödescell

Mätning i schakt

Fördelar

  • Kontinuerlig mätning av fukthalt online
  • Inga rörliga delar 
  • Pålitlig teknologi 
  • Minimalt underhåll 

Man hittar framgångsrika applikationer med fukthaltsmätning från BERTHOLD TECHNOLOGIES i följande industrier:  Papper och massa, Livsmedel och Kemisk industri