Densitet- och koncentrationsmätning

Mätprincip
Densitetsmätningen arbetar enligt den fysiska lagen om gammastrålningens dämpning, som är beroende av strålningsenergin, längden på mätsträckan och densiteten på den genomstrålade produkten. Genom att energin är konstant och eftersom mätning sker på ett rör så att mätsträckan också är konstant, påverkas dämpningen endast av densiteten i produkten som mäts. Strålningsintensiteten, som fås från en förseglad och inkapslad isotop, mäts av en mycket känslig scintillationsdetektor och signalen omvandlas till densitet eller koncentration av tillhörande utvärderingsenhet.

Beroende på önskat mätområde, noggrannhet och produktens specifikationer väljs optimal bestrålningsvinkel eller också används en bestämd mätsträcka. Nödvändig isotopaktivitet beräknas också.

Radiometrisk mätning påverkar eller förändrar inte produkten som mäts!

Arrangemang 1 Arrangemang 1
 1. Förseglad och skärmad strålkälla monteras från sidan på röret
 2. Scintillationsdetektorn monteras på motsatt sida om strålkällan
 3. Klämfäste eller mätsträcka
 4. Tvåtråds standardkabel
 5. Utvärderingsenhet med digital display, 4-20 mA analog utgång för densitet eller koncentration samt alarmutgångar
Arrangemang 2 Arrangemang 2Om extremt hög noggrannhet önskas eller rördiametern är väldigt liten används montage enligt arrangemang 2.

Arrangemang 3 Arrangemang 3


Flödescell

Fördelar

 • Beröringsfri, kontinuerlig mätning av densitet eller koncentration
 • Anpassningsbar för alla rörledningar från 25 till 1000 mm
 • Mycket enkel installation på befintliga rörledningar
 • Mätning i cisterner också möjlig
 • Lägsta möjliga aktivitet på isotop
 • Automatisk avklingningskompensation
 • God långtidsstabilitet tack vare elektronisk kompensation av påverkan
 • Online-mätningar
 • Inga rörliga delar
 • Pålitlig teknologi
 • Minimalt underhåll
 • Enkel att kalibrera

Mätningen är oberoende av

 • Färg
 • Viskositet
 • Konduktivitet och de flesta kemiska egenskaper på produkten som mäts.

Man hittar framgångsrika applikationer med densitets- och koncentrationsinstrument från BERTHOLD TECHNOLOGIES i följande industrier:
Kemisk industri, Petrokemisk industri, Gruvindustri, Kraftverk, Cement- och keramisk industri, Livsmedelsindustri, Pappers- och massaindustri, Stålindustri.

Man hittar framgångsrika applikationer med densitets- och koncentrationsinstrument från BERTHOLD TECHNOLOGIES i följande industrier:
Kemisk industri, Petrokemisk industri, Gruvindustr, Kraftverk, Cement- och keramisk industri, Livsmedelsindustri, Pappers- och massaindustri, Stålindustri.