Våra produkter

Densitet & Koncentration

Beröringsfri och kontinuerlig mätning av densitet på vätskor och bulkmaterial krävs i följande och flera andra applikationer:

 • Koncentrationsmätning av syra, alkali, saltlösning och suspension
 • Övervakning av kristallisering och polymerisation
 • Bestämning av fast massa i slam, i svavelrening av rökgaser, i aluminiumproduktion
 • Mätning av bulkdenistet på tvättmedel och klinker


Mer information här

Fukthalt - neutronteknik

För kontinuerlig bestämning av fukthalt i bulkmaterial.  Neutronmätaren ger en proportionell utsignal på applikationer som:

 • Sand
 • Koks
 • Sinter
 • Kalk

Mer information här

Fukthalt
NIR-teknik

MCT-460 NIR Transmitter är en mätare för flera beståndsdelar. Den klarar av att mäta tre olika komponenter samtidigt. Den kan kontinuerligt mäta exempelvis fukthalt, bestrykningsvikt, tjocklek.


Mer information här 

Fukt och torrhalt - Microvågsteknik

Fukt- och torrhaltsmätning på allt från fasta bulkmaterial till flytande vätskor som suspensioner, emulsioner, slurrys och pastaliknande medier. Bertholds online-mätare för fukt- och torrhalt bygger på mikrovågsteknik och radiometrisk mätteknik.


Mer information här

Koncentration In-Line

 • Beröringsfri kontinuerlig mätning
 • Hela konstruktionen är i rostfritt stål
 • Enkel installation i existerande rörledningar
 • Mycket hög statistisk noggranhet och långtidsstabilitet tack vare användning av mycket känslig scintillationsteknik med driftskompensering.


Mer information här

Kontinuerlig nivåmätning

Det utanpåliggande montaget och icke penetrerande arrangemanget av en Berthold nivåmätare är några av de egenskaper som gör den oslagbar i mängder av applikationer såsom:

 • Hög- och lågtrycksreaktorer
 • Agiterade behållare
 • Bunkrar
 • Autoklaver
 • Behållare med heta material etc.


Mer information här

Nivåvakt

Applikationer för nivåvakter finner man inom alla typer av produktion, inklusive livsmedel, för att övervaka en eller flera hög-/lågnivåer på vätskor eller bulkmaterial.

Denna kan användas på alla typer av behållare, till exempel:

 • Lagertankar
 • Fickor med heta produkter
 • Cykloner
 • Slussar
 • Matarbanor

Mer information hittar du här

Vågar & Massflöde

Beröringsfri mätning och avsaknad av rörliga delar tillåter en exakt mätning av massflödet utan slitage på mätutrustningen. Denna enastående mätning kan appliceras på en mängd olika mekaniska transportsystem såsom:

 • Bandtransportörer
 • Skruvtransportörer
 • Kedjetransportörer
 • Redler
 • Skoptransportörer
 • Fritt fall i schakt eller rör

Mer information hittar du här